TARIFNÍ ZÓNY


Typy dopravního značení

PARKOVÁNÍ PRO REZIDENTY A ABONENTY - MODRÁ ZÓNA
PARKOVÁNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY - ORANŽOVÁ ZÓNA
SMÍŠENÉ PARKOVÁNÍ - ZELENÁ ZÓNA
PARKOVÁNÍ PRO REZIDENTY A ABONENTY - MODRÁ ZÓNA

Modrá zóna, která je na komunikacích vyznačena modrým pruhem (svislé i vodorovné značení), je určena pro tzv. rezidentní a abonentní parkování. Bez omezení mohou na modré zóně parkovat pouze lidé s platným parkovacím oprávněním, které lze získat na základě žádosti podané na stránkách www.parkovanicb.cz nebo registračních místech určených Magistrátem města České Budějovice. To může provozovatel/uživatel vozidla získat na základě trvalého pobytu v dané oblasti (rezidenti), vlastnictví nemovitosti v dané oblasti, nebo na základě sídla či provozovny v dané oblasti (abonenti). Návštěvník zde může výjimečně parkovat po dobu maximálně 2 nebo 3 hodin za zvýšenou cenu (tato doba může být svislým dopravním značením i zkrácena) a to pouze na základě platby prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin, mobilní aplikace SEJF, ParkSimply, DPMCB.

Provozní doba
Základní provozní doba parkovací zóny je PO - PÁ od 8:00 do 20:00 hodin večer. O víkendech placené parkovací zóny neplatí (s výjimkou historického centra - oblast A). V historickém centru města je provozní doba placených parkovacích zón PO - NE od 0:00 do 24:00 hodin, včetně svátků. Mimo základní provozní dobu není parkování v modré zóně regulováno.

Vysvětlení dodatkové tabule

  1. Informace o provozní době
  2. Informace o nutnosti mít platné parkovací oprávnění
  3. Informace o režimu parkování a oblasti, do které je úsek zařazen
  4. Označení rezidentní oblasti, které je nutno zadat do virtuálních parkovacích hodin, mobilní aplikace SEJF, ParkSimply, DPMCB
PARKOVÁNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY - ORANŽOVÁ ZÓNA

Oranžová zóna, která je vyznačená oranžovým pruhem na svislém dopravním značení a doplněna bílým vodorovným značením, je určena pro tzv. krátkodobé parkování. Všichni motoristé mohou na oranžové zóně parkovat maximálně 24 hodin, a to jen po platbě v parkovacím automatu nebo prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin, mobilní aplikace SEJF, ParkSimply, DPMCB.

Provozní doba
Základní provozní doba parkovacích míst je vždy vyznačena na dodatkové tabulce u konkrétních parkovacích stání.

Vysvětlení dodatkové tabule

  1. Informace o provozní době
  2. Označení tarifu pro danou oblast, které je nutno zadat do virtuálních parkovacích hodin, mobilní aplikace SEJF, ParkSimply, DPMCB
SMÍŠENÉ PARKOVÁNÍ - ZELENÁ ZÓNA

Zelená zóna, která je vyznačena zeleným pruhem na svislém dopravním značení a doplněna bílým vodorovným značením, je určena pro tzv. smíšené parkování. Bez omezení mohou v zelené zóně parkovat pouze lidé s platným parkovacím oprávněním. To může provozovatel/uživatel vozidla získat na základě trvalého pobytu v dané oblasti (rezidenti), vlastnictví nemovitosti v dané oblasti, nebo na základě sídla či provozovny v dané oblasti (abonenti). Ostatní motoristé mohou v zelené zóně parkovat maximálně 24 hodin, a to jen po platbě v parkovacím automatu nebo prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin, mobilní aplikace SEJF, ParkSimply, DPMCB.

Provozní doba

Základní provozní doba parkovací zóny je PO - PÁ od 8:00 do 20:00 hodin večer. O víkendech a svátcích placené parkovací zóny neplatí (s výjimkou historického centra). V historickém centru města – v návštěvnických tarifech CBT2SN, CBT3, CBT4 a CBT5 je provozní doba parkovacích zón PO - NE 0:00 až 24:00 hodin (včetně svátků). Mimo základní provozní dobu není parkování v zelené zóně regulováno.

Vysvětlení dodatkové tabule

  1. Informace o provozní době
  2. Informace o nutnosti mít platné parkovací oprávnění
  3. Informace o režimu parkování a oblasti, do které je úsek zařazen
  4. Označení rezidentní oblasti, které je nutno zadat do virtuálních parkovacích hodin, mobilní aplikace SEJF, ParkSimply, DPMCB
Ceník parkovacích zón, platnost od 1. 2. 2024
Stáhnout
Návštěvnické tarify - mapa 07/22
Stáhnout
Nařízení 07/22 - text
Stáhnout
Nařízení 07/22 - Příloha č.1 - Oblasti
Stáhnout
Nařízení 07/22 - Příloha č.2 - Návštěvnická stání
Stáhnout
Nařízení 07/22 - Příloha č.3 - Rezidenti a Abonenti
Stáhnout