AKTUALITY


Na základě rozhodnutí vedení města z května 2020 došlo k prodloužení platnosti všech parkovacích oprávnění, platných v březnu a dubnu 2020 o dobu, po kterou byla pozastavena platnost Nařízení města o zpoplatnění vybraných úseků komunikací (tedy o 46 dní). Parkovacích oprávnění s původní dobou platnosti např. do 31.12.2020 tedy platí až do 15.2.2021.PRODLOUŽENÍ PARKOVACÍHO OPRÁVNĚNÍ NA ROK 2021:

Pokud jste abonent, rezident, nebo pečovatel, parkovací oprávnění jste si vyřídil elektronicky nebo osobně, a do žádosti jste uvedl kontaktní email, postupujte následujícím způsobem:

  1. Automaticky Vám přijde 14 dní před ukončením platnosti upozorňující email, že si již můžete parkovací oprávnění elektronicky prodloužit.
  2. Zároveň Vám bude vygenerován nový variabilní symbol, který využijete při úhradě parkovného. Starý variabilní symbol není možno znovu použít.

Pokud jste abonent, rezident nebo pečovatel, parkovací oprávnění jste vyřídil osobně, ale do žádosti jste neuvedl kontaktní email, postupujte následujícím způsobem:

  1. Dostavte se na kontaktní místo (DOC Mercury, OC IGY), kde Vám bude vygenerován nový variabilní symbol pro platbu parkovného. Starý variabilní symbol není možno znovu použít.
  2. Platbu můžete provést na místě nebo elektronicky po vystavení nezbytných údajů k platbě.

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. jako správce parkovacího systému upozorňuje, že nebude rozesílat dopisy nebo SMS s údaji nutnými pro vyřízení prodloužení platnosti parkovacího oprávnění. 
V žádném případě nepoužijte variabilní symbol z předešlé platby parkovného. V případě jeho použití není možné spojit konkrétní osobu s přijatou platbou za parkovné. Používejte proto pouze variabilní symbol, který Vám bude přidělen při prodloužení parkovacího oprávnění.
PARKOVIŠTĚ P+R DLOUHÁ LOUKA:

Parkoviště P+R Dlouhá louka bude opět od počátku prosince 2020 zpoplatněno v plném rozsahu, a to v souladu s NAŘÍZENÍM č. 2/2019, kterým se vymezují oblasti města České Budějovice, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.