REZIDENTI

Fyzické osoby, které mají místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti.

KDO JE REZIDENT?

Rezident je fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti. Nárok na rezidentní parkovací oprávnění vzniká pouze osobám s trvalým pobytem na území oblasti (viz. § 23 Zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích). Možnost získání parkovacího oprávnění jen na základě nájemní smlouvy je v rozporu s tímto zákonem. Má-li člověk, který bydlí v parkovací zóně, platnou nájemní smlouvu, má v souladu se zákonem o evidenci obyvatel také právo si v tomto místě zřídit trvalý pobyt (není nutný souhlas vlastníka nemovitosti).

JAK MÁM POSTUPOVAT PŘI PODÁNÍ ŽADOSTI ONLINE?

Resident 1 1. ZAREGISTRUJTE SE ZDE NA PORTÁLU

Vyplňte jednoduchý formulář s Vašimi osobními údaji a adresou trvalého pobytu.

Registrovat se
Resident 2 2. VYPLŇTE ONLINE ŽÁDOST

Vyčkejte na potvrzovací e-mail. Poté se přihlaste do portálu a vyplňte formulář pro přidání vozidla do registru. Všechny potřebné dokumenty můžete nahrát v elektronické podobě.

Resident 3 3. VYČKEJTE NA SCHVÁLENÍ

Vyčkejte na potvrzovací e-mail. Po ověření Vašich údajů odbory Magistrátu města Vám bude zaslán potvrzovací e-mail, ve kterém budete vyzván k nákupu parkovacího oprávnění.

JAK MÁM POSTUPOVAT PŘI OSOBNÍM PODÁNÍ ŽÁDOSTI?

Resident 1 1. VYPLŇTE FORMULÁŘ

Vyzvedněte si formulář na jedné z poboček (OC Mercury - předprodej jízdenek MHD, Magistrát města České Budějovice). Popřípadě si jej stáhněte spolu s přílohami ve spodní části této stránky.

Resident 4 2. FORMULÁŘ ODEVZDEJTE

Formulář vyplňte a přineste na jednu z poboček, kde bude formulář přijat (OC Mercury - předprodej jízdenek MHD, Magistrát města České Budějovice)

Resident 3 3. VYČKEJTE NA SCHVÁLENÍ

Vyčkejte na potvrzovací dopis (popřípadě e-mail, pokud jste jej uvedli). Po ověření Vašich údajů odbory Magistrátu města Vám budou zaslány údaje o platbě a začátek platnosti parkovacího oprávnění.

VYTYČENÍ CENOVÝCH PÁSEM PARKOVÁNÍ REZIDENTŮ A CENY PARKOVÁNÍ

PARKOVACÍ OPRÁVNĚNÍ REZIDENTA
CENOVÉ PÁSMO 1 (Historické centrum) oblast A
2 000 Kč / rok.
CENOVÉ PÁSMO 2 oblasti C, D, E a H
500 Kč / rok
CENOVÉ PÁSMO 3 oblast G a I
400 Kč / rok

“Parkovací oprávnění” - je nepřenosné, to jest na parkovacím oprávnění je uvedena registrační značka vozidla.

Druhé a každé další parkovací oprávnění pro rezidenta v cenovém pásmu 1 (zóna A) je pětinásobek a v cenovém pásmu 2 a 3 (zóny C, D, G, E, H a I) je desetinásobek základní ceny.

POTŘEBUJETE PORADIT? NEVÍTE SI S NĚČÍM RADY? KONTAKTUJTE NÁS!

Rádi Vám poradíme s jakýmkoliv problémem z oblasti parkovacích zón, slev, manipulačních poplatků, registrace vozidel nebo změny registrační značky vozidla.

POTŘEBNÉ DOKUMENTY

Ceník parkovacích zón, platnost od 1. 2. 2024
Stáhnout
Postup a metodika vydávání parkovacích oprávnění, platnost od 1. 2. 2024
Stáhnout
Nařízení č. 1/2023
Stáhnout
Nařízení č. 7/2022
Stáhnout
Nařízení 07/22 - Příloha č.1 - Oblasti
Stáhnout
Nařízení 07/22 - Příloha č.2 - Návštěvnická stání
Stáhnout
Nařízení 07/22 - Příloha č.3 - Rezidenti a Abonenti
Stáhnout
Cenová pásma Rezidentů a Abonentů - 07/22
Stáhnout
Formulář Rezident
Stáhnout
Pokyny Rezident
Stáhnout
Příloha č. 5 Čestné prohlášení SJM
Stáhnout
Příloha č. 6 Čestné prohlášení není SJM
Stáhnout
Příloha č. 7 Čestné prohlášení REGP
Stáhnout
Příloha č. 8 Čestné prohlášení o příbuzenském vztahu v přímé linii
Stáhnout
Příloha č. 9 Čestné prohlášení veřejně prospěšné právnické osoby poskytující pečovatelské služby
Stáhnout
Příloha č. 10 Čestné prohlášení praktického lékaře
Stáhnout
Příloha č. 11 - Potvrzení o použití služebního vozidla pro soukromé účely
Stáhnout
Příloha č. 12 Čestné prohlášení carsharing
Stáhnout
Příloha č.13 - Žádost o změnu RZ
Stáhnout
Příloha č. 14 - Žádost o zrušení PO
Stáhnout
Příloha č.15 - Čestné prohlášení o rozhodných údajích
Stáhnout