PARKOVACÍ OBLASTI


Typy dopravního značení

PARKOVÁNÍ PRO REZIDENTY A ABONENTY - MODRÁ ZÓNA
PARKOVÁNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY - ORANŽOVÁ ZÓNA
SMÍŠENÉ PARKOVÁNÍ - ZELENÁ ZÓNA
PARKOVÁNÍ PRO REZIDENTY A ABONENTY - MODRÁ ZÓNA

Modrá zóna, která je na komunikacích vyznačena modrým pruhem (svislé i vodorovné značení), je určena pro tzv. rezidentní a abonentní parkování. Bez omezení mohou na modré zóně parkovat pouze lidé s platným parkovacím oprávněním, které lze získat na základě žádosti podané na stránkách www.parkovanicb.cz nebo registračních místech určených Magistrátem města České Budějovice. To může provozovatel/uživatel vozidla získat na základě trvalého pobytu v dané oblasti (rezidenti), vlastnictví nemovitosti v dané oblasti, nebo na základě sídla či provozovny v dané oblasti (abonenti). Návštěvník zde může výjimečně parkovat po dobu maximálně 2 nebo 3 hodin za zvýšenou cenu (tato doba může být svislým dopravním značením i zkrácena) a to pouze na základě platby prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin, mobilní aplikace SEJF, ParkSimply, DPMCB.

Provozní doba
Základní provozní doba parkovací zóny je PO - PÁ od 8:00 do 20:00 hodin večer. O víkendech placené parkovací zóny neplatí (s výjimkou historického centra - oblast A). V historickém centru města je provozní doba placených parkovacích zón PO - NE od 0:00 do 24:00 hodin, včetně svátků. Mimo základní provozní dobu není parkování v modré zóně regulováno.

Vysvětlení dodatkové tabule

  1. Informace o provozní době
  2. Informace o nutnosti mít platné parkovací oprávnění
  3. Informace o režimu parkování a oblasti, do které je úsek zařazen
  4. Označení rezidentní oblasti, které je nutno zadat do virtuálních parkovacích hodin, mobilní aplikace SEJF, ParkSimply, DPMCB
PARKOVÁNÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY - ORANŽOVÁ ZÓNA

Oranžová zóna, která je vyznačená oranžovým pruhem na svislém dopravním značení a doplněna bílým vodorovným značením, je určena pro tzv. krátkodobé parkování. Všichni motoristé mohou na oranžové zóně parkovat maximálně 24 hodin, a to jen po platbě v parkovacím automatu nebo prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin, mobilní aplikace SEJF, ParkSimply, DPMCB.

Provozní doba
Základní provozní doba parkovacích míst je vždy vyznačena na dodatkové tabulce u konkrétních parkovacích stání.

Vysvětlení dodatkové tabule

  1. Informace o provozní době
  2. Označení tarifu pro danou oblast, které je nutno zadat do virtuálních parkovacích hodin, mobilní aplikace SEJF, ParkSimply, DPMCB
SMÍŠENÉ PARKOVÁNÍ - ZELENÁ ZÓNA

Zelená zóna, která je vyznačena zeleným pruhem na svislém dopravním značení a doplněna bílým vodorovným značením, je určena pro tzv. smíšené parkování. Bez omezení mohou v zelené zóně parkovat pouze lidé s platným parkovacím oprávněním. To může provozovatel/uživatel vozidla získat na základě trvalého pobytu v dané oblasti (rezidenti), vlastnictví nemovitosti v dané oblasti, nebo na základě sídla či provozovny v dané oblasti (abonenti). Ostatní motoristé mohou v zelené zóně parkovat maximálně 24 hodin, a to jen po platbě v parkovacím automatu nebo prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin, mobilní aplikace SEJF, ParkSimply, DPMCB.

Provozní doba

Základní provozní doba parkovací zóny je PO - PÁ od 8:00 do 20:00 hodin večer. O víkendech a svátcích placené parkovací zóny neplatí (s výjimkou historického centra). V historickém centru města – v návštěvnických tarifech CBT2SN, CBT3, CBT4 a CBT5 je provozní doba parkovacích zón PO - PÁ 0:00 až 24:00 hodin (včetně svátků). Mimo základní provozní dobu není parkování v zelené zóně regulováno.

Vysvětlení dodatkové tabule

  1. Informace o provozní době
  2. Informace o nutnosti mít platné parkovací oprávnění
  3. Informace o režimu parkování a oblasti, do které je úsek zařazen
  4. Označení rezidentní oblasti, které je nutno zadat do virtuálních parkovacích hodin, mobilní aplikace SEJF, ParkSimply, DPMCB