AKTUALITY

Parkovací zóny se od prosince rozšíří do jižní části Budějovic

24.09.2021

Od 1. prosince 2021 se na základě rozhodnutí Rady města rozšíří na jih města zóny placeného parkování. Spravovat novou oblast parkovacích zón bude spolu s těmi stávajícími Dopravní podnik města České Budějovice. Žádosti o parkovací oprávnění začne přijímat 27. září, zájemci se mohou registrovat online na parkovanicb.cz nebo na určených kontaktních místech. Nově bude parkování na definovaných veřejných plochách regulováno v oblasti ohraničené ulicemi Žižkova, Mánesova, Novohradská, Papírenská a řekou Vltavou.

O parkovací oprávnění mohou od 27. září žádat rezidenti, abonenti, vlastníci nemovitostí a pečovatelé, kteří prokážou vztah k dotčené oblasti a registrovanému vozidlu. Žádost lze podat online na stránkách www.parkovanicb.cz nebo osobně na přepážce DPMCB v IGY Centru, DOC Mercury nebo v Městském informačním centru v budově radnice. V nařízení avizovaný tarif pro řemeslníky pak bude v celé oblasti parkovacích zón dostupný v průběhu roku 2022.

V nově zaváděné oblasti parkování již začaly přípravy dopravního značení, do poloviny listopadu zde budou instalovány i parkovací automaty. Opatření ale začne platit až od 1. prosince, do té doby zůstane svislé dopravní značení zneplatněné. Zakoupená roční parkovací oprávnění budou jejich držitelům platit až do 1. ledna 2023, tedy po dobu 13 měsíců.

Kdo o oprávnění může žádat?

Na rezidenční parkovací oprávnění mají nárok ti obyvatelé, kteří mají v oblasti uvedené trvalé bydliště a doloží vztah k registrovanému vozidlu. Parkovací oprávnění, tzv. abonentské, si mohou zajistit ti, kteří mají v místě sídlo společnosti nebo její provozovnu, zároveň i vlastníci nemovitostí. Parkovací oprávnění lze zřídit také pro pečovatele občanů pobírajících příspěvek na péči od III. stupně.

Kromě prokázání vztahu k oblasti placeného parkování musí žadatelé při registraci uvést také registrační značku konkrétního vozidla, ke kterému je nutné prokázat právní vztah. Uvést lze například i automobil služební, který je smluvně přidělen.

Dle vzdálenosti od centra i dopravní vytíženosti oblasti budou nové parkovací zóny rozdělené do dvou cenových pásem. Přehled všech cenových kategorií parkování včetně konkrétního rozdělení cenových pásem najdete zde.

Kde můžete parkovat?

Vyznačená stání pro odstavení automobilů budou řidičům určena ve třech režimech, stejně jako v oblastech, ve kterých již zóny fungují. Odlišeny budou barevným vodorovným i svislým značením.

Modré zóny slouží především ke zvýšení komfortu místních obyvatel. Zejména tedy budou určeny rezidentům nebo abonentům s platným parkovacím oprávněním. Maximálně po dobu 24 hodin je budou moci využít i návštěvníci, a to na základě platby prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin a mobilní aplikace SEJF.

Rezidenti mohou s parkovacím oprávněním vůz odstavit i v zelených, tzv. smíšených zónách, které jsou značeny bílým vodorovným značením. Návštěvníkům je i zde umožněno parkovat po dobu 24 hodin, běžnou sazbu mohou kromě virtuálních parkovacích hodin a aplikace SEJF uhradit i v parkovacím automatu. Ty přijímají platby v hotovosti i kartou.

Provozní doba modrých i zelených zón je od pondělí do pátku mezi 8:00 a 20:00, mimo tyto časové úseky a ve svátky se parkovné neplatí.

Oranžově značené zóny jsou určeny pro krátkodobé návštěvnické stání, najdete je například u Polikliniky Jih nebo u dolního areálu českobudějovické nemocnice. Maximální dobu parkování vždy určují dodatkové tabule.Také v oranžové zóně je potřeba parkovné uhradit, a to v parkovacím automatu, virtuálních parkovacích hodinách nebo aplikaci SEJF. 


Na základě rozhodnutí vedení města z května 2020 došlo k prodloužení platnosti všech parkovacích oprávnění, platných v březnu a dubnu 2020 o dobu, po kterou byla pozastavena platnost Nařízení města o zpoplatnění vybraných úseků komunikací (tedy o 46 dní). Parkovacích oprávnění s původní dobou platnosti např. do 31.12.2020 tedy platí až do 15.2.2021.PRODLOUŽENÍ PARKOVACÍHO OPRÁVNĚNÍ NA ROK 2021:

Pokud jste abonent, rezident, nebo pečovatel, parkovací oprávnění jste si vyřídil elektronicky nebo osobně, a do žádosti jste uvedl kontaktní email, postupujte následujícím způsobem:

  1. Automaticky Vám přijde 14 dní před ukončením platnosti upozorňující email, že si již můžete parkovací oprávnění elektronicky prodloužit.
  2. Zároveň Vám bude vygenerován nový variabilní symbol, který využijete při úhradě parkovného. Starý variabilní symbol není možno znovu použít.

Pokud jste abonent, rezident nebo pečovatel, parkovací oprávnění jste vyřídil osobně, ale do žádosti jste neuvedl kontaktní email, postupujte následujícím způsobem:

  1. Dostavte se na kontaktní místo (DOC Mercury, OC IGY), kde Vám bude vygenerován nový variabilní symbol pro platbu parkovného. Starý variabilní symbol není možno znovu použít.
  2. Platbu můžete provést na místě nebo elektronicky po vystavení nezbytných údajů k platbě.

Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. jako správce parkovacího systému upozorňuje, že nebude rozesílat dopisy nebo SMS s údaji nutnými pro vyřízení prodloužení platnosti parkovacího oprávnění. 
V žádném případě nepoužijte variabilní symbol z předešlé platby parkovného. V případě jeho použití není možné spojit konkrétní osobu s přijatou platbou za parkovné. Používejte proto pouze variabilní symbol, který Vám bude přidělen při prodloužení parkovacího oprávnění.
PARKOVIŠTĚ P+R DLOUHÁ LOUKA:

Parkoviště P+R Dlouhá louka bude opět od počátku prosince 2020 zpoplatněno v plném rozsahu, a to v souladu s NAŘÍZENÍM č. 2/2019, kterým se vymezují oblasti města České Budějovice, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.