AKTUALITY

Nový ceník parkovacích zón v Českých Budějovicích bude platit od 1. dubna 2022

22. 3. 2022

Upozorňujeme občany a návštěvníky města České Budějovice, že s účinností od 1. 4. 2022 vstoupí v platnost nový Ceník parkovacích zón České Budějovice, který Rada města schválila dne 24. 1. 2022 usnesením č. 85/2022. Předmětem úpravy je navýšení tarifů cen pouze návštěvnického stání a tarifů na záchytných parkovištích, a to o 5 až 10 Kč. Jedná se o první změnu cen od zavedení parkovacích zón na podzim roku 2017. Dlouhodobých parkovacích oprávnění pro rezidenty a abonenty se změna netýká. Zároveň se také mění krokování plateb na parkovacích automatech, a to na 30 minut z důvodu sjednocení s platbami v Aplikaci SEJF a ve Virtuálních parkovacích hodinách.

Připravuje se také zavedení nové aplikace ParkSimply, o termínu spuštění bude veřejnost brzy informována.

Ceník parkovného od 1. 4. 2022
Změna cen návštěvnického parkovného od 1. 4. 2022
Metodika výdeje parkovacích oprávnění

Aktualizace ceníku za úhradu nákladů spojených s nuceným odtahem vozidla

22. 3. 2022

Rada města chválila Nařízení Statutárního města České Budějovice č. 2/2022, kterým se stanoví maximální ceny za úhradu nákladů spojených s odtahem vozidla na území statutárního města a služby parkoviště pro odtažená vozidla účinné od 24. 3. 2022.

Nařízení 2/2022 (vč. cen služeb spojených s nuceným odtahem vozidel)

Ukončení tarifu CB T2 Sokolský ostrov a CB T2 Poliklinika jih pro Sejf a virtuální parkovací hodiny

6. 1. 2022

V průběhu prvního lednového týdne roku 2022 dojde k ukončení tarifů CB T2 Sokolský ostrov a CB T2 Poliklinika Jih při realizaci plateb přes aplikaci SEJF a virtuální parkovací hodiny. Tyto tarify jsou nahrazeny tarifem CB T2 3 hod., schváleným Ceníkem od 1.10.2021. Ten byl již nasazen na parkovacích místech v ulici Generála Svobody podél objektu bývalé vojenské nemocnice v rámci III. etapy parkovacích zón. Tarif CB T2 3 hod. je od začátku prosince již nasazen i na třech parkovacích automatech v těchto lokalitách. Tímto krokem dojde ke sjednocení všech tarifů s omezenou dobou stání. Končící tarify byly ponechány souběžně s novým tarifem CB T2 3 hod. pro postupný přechod na něj, nyní tedy budou odstraněny.  

Placená doba těchto úseků je Po – Pá 08 až 18 hod. mimo státní svátky, cena za parkování je zde 20 Kč za každou hodinu, minimální platba 10 Kč za 30 min. 

Změny režimu dopravy v lokalitách nově vzniklých parkovací zón

30. 11. 2021

Zavedení parkovacích zón v jejich dokončené III. etapě si v některých částech města vyžádalo změnu režimu dopravy. Jedná se například o zavedení jednosměrných úseků komunikací v oblasti ulic Pabláskova, Prokišova, Jungmannova a v lokalitě vymezené ulicemi M. Vydrové, Polní a Roháče z Dubé. Další pro řidiče důležitou změnou, je zavedení předností zprava v rozsahu vyznačených oblastí se Zónou dopravního omezení. To se týká zákazu stání a omezené rychlosti na 30 km/hod., jež platí v celé zóně až do výjezdu z ní.


„Od středy 1. prosince 2021 začíná platit parkovací režim pro návštěvnické, smíšené a rezidentní stání a dojde také ke zprovoznění osazených parkovacích automatů. Vyzývám řidiče, aby v zónách nejezdili po paměti a pozorně sledovali dopravní značení, které se netýká jen parkování,“ uvedl náměstek primátora Petr Holický.


V roce 2020 dokončilo město druhou etapu modrých zón, a to v jihovýchodní části. Následná třetí etapa se týká oblastí Havlíčkovy kolonie, Lidické třídy po ulici Papírenská a přilehlých ulic. Hlavním smyslem zavedení modrých zón je zvýšení komfortu v podobě jistoty parkování, a to jak rezidentům, tak i firmám a institucím. Tuto skutečnost potvrzují i průzkumy a zkušenosti rezidentů v lokalitách, kde parkovací zóny již fungují.


Mapy změny dopravního značení najdete zde.

Parkovací zóny se od prosince rozšíří do jižní části Budějovic

24.09.2021

Od 1. prosince 2021 se na základě rozhodnutí Rady města rozšíří na jih města zóny placeného parkování. Spravovat novou oblast parkovacích zón bude spolu s těmi stávajícími Dopravní podnik města České Budějovice. Žádosti o parkovací oprávnění začne přijímat 27. září, zájemci se mohou registrovat online na parkovanicb.cz nebo na určených kontaktních místech. Nově bude parkování na definovaných veřejných plochách regulováno v oblasti ohraničené ulicemi Žižkova, Mánesova, Novohradská, Papírenská a řekou Vltavou.

O parkovací oprávnění mohou od 27. září žádat rezidenti, abonenti, vlastníci nemovitostí a pečovatelé, kteří prokážou vztah k dotčené oblasti a registrovanému vozidlu. Žádost lze podat online na stránkách www.parkovanicb.cz nebo osobně na přepážce DPMCB v IGY Centru, DOC Mercury nebo v Městském informačním centru v budově radnice. V nařízení avizovaný tarif pro řemeslníky pak bude v celé oblasti parkovacích zón dostupný v průběhu roku 2022.

V nově zaváděné oblasti parkování již začaly přípravy dopravního značení, do poloviny listopadu zde budou instalovány i parkovací automaty. Opatření ale začne platit až od 1. prosince, do té doby zůstane svislé dopravní značení zneplatněné. Zakoupená roční parkovací oprávnění budou jejich držitelům platit až do 1. ledna 2023, tedy po dobu 13 měsíců.

Kdo o oprávnění může žádat?

Na rezidenční parkovací oprávnění mají nárok ti obyvatelé, kteří mají v oblasti uvedené trvalé bydliště a doloží vztah k registrovanému vozidlu. Parkovací oprávnění, tzv. abonentské, si mohou zajistit ti, kteří mají v místě sídlo společnosti nebo její provozovnu, zároveň i vlastníci nemovitostí. Parkovací oprávnění lze zřídit také pro pečovatele občanů pobírajících příspěvek na péči od III. stupně.

Kromě prokázání vztahu k oblasti placeného parkování musí žadatelé při registraci uvést také registrační značku konkrétního vozidla, ke kterému je nutné prokázat právní vztah. Uvést lze například i automobil služební, který je smluvně přidělen.

Dle vzdálenosti od centra i dopravní vytíženosti oblasti budou nové parkovací zóny rozdělené do dvou cenových pásem. Přehled všech cenových kategorií parkování včetně konkrétního rozdělení cenových pásem najdete zde.

Kde můžete parkovat?

Vyznačená stání pro odstavení automobilů budou řidičům určena ve třech režimech, stejně jako v oblastech, ve kterých již zóny fungují. Odlišeny budou barevným vodorovným i svislým značením.

Modré zóny slouží především ke zvýšení komfortu místních obyvatel. Zejména tedy budou určeny rezidentům nebo abonentům s platným parkovacím oprávněním. Maximálně po dobu 24 hodin je budou moci využít i návštěvníci, a to na základě platby prostřednictvím virtuálních parkovacích hodin a mobilní aplikace SEJF.

Rezidenti mohou s parkovacím oprávněním vůz odstavit i v zelených, tzv. smíšených zónách, které jsou značeny bílým vodorovným značením. Návštěvníkům je i zde umožněno parkovat po dobu 24 hodin, běžnou sazbu mohou kromě virtuálních parkovacích hodin a aplikace SEJF uhradit i v parkovacím automatu. Ty přijímají platby v hotovosti i kartou.

Provozní doba modrých i zelených zón je od pondělí do pátku mezi 8:00 a 20:00, mimo tyto časové úseky a ve svátky se parkovné neplatí.

Oranžově značené zóny jsou určeny pro krátkodobé návštěvnické stání, najdete je například u Polikliniky Jih nebo u dolního areálu českobudějovické nemocnice. Maximální dobu parkování vždy určují dodatkové tabule.Také v oranžové zóně je potřeba parkovné uhradit, a to v parkovacím automatu, virtuálních parkovacích hodinách nebo aplikaci SEJF.